Hiện có 1 bài viết

Genuine leather nói chung không bền và đẹp như da chất lượng cao. Nó thực chất là vài lớp da kém chất lượng được dán với nhau bằng keo, sau đó được sơn lên ...

Đọc thêm...